یادداشتهای من

بازاریابی الکترونیکی شنبه, 22 خرداد 1395 ساعت 17:46

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
بازاریابی اینترنتی - بازاریابی الکترونیک - امکانات و تسهیلات جدیدی را برای رسیدن به ارتباطی هرچه صمیمی‌تر بین تولیدکنندگان و مشتریان را فراهم آورده است.
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
در سال 1990، رابین فریزر و جرمی هوپ با یک نتیجه حسی مشترک دریافتند، عدم رضایت در کسب و کارها، به‌دلیل تقابل با روش مدیریت سنتی ، رشدی فزاینده دارد.

اصول پنج‌گانه سازمان استراتژي‌محور چهارشنبه, 19 خرداد 1395 ساعت 16:13

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
وقتي از مديران سازمان‌های موفق در خصوص چگونگي دست‌یابی سازمان‌هایشان به موفقيت سئوال می‌شد، آن‌ها دو واژه را به دفعات استفاده می‌کردند: هم‌سویی و تمركز. اين سازمان‌ها براي نيل به تمركز و هم‌سویی استراتژيك از يك الگوي مشخص و يكسان استفاده می‌کردند كه تحت عنوان اصول پنج‌گانه سازمان استراتژي‌محور شناخته می‌شوند.

سیستم‌های مديريتی سه شنبه, 18 خرداد 1395 ساعت 17:33

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
بيشتر مديران، داراي سبکي هستند که با ویژگی‌های خودشان انطباق دارد يا برايشان سهل‌تر است و تنها معدودي از مديران می‌توانند سبک خود را با شرايط افراد گوناگون منطبق سازند.

نظریه‌هایی پيرامون رهبري دوشنبه, 17 خرداد 1395 ساعت 14:30

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
سه نظريه در اين خصوص مطرح است.
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
از نقطه‌نظر فردی، یادگیری، دسترسی به اطلاعات، درک آن و کسب مهارت‌هاست. از نقطه‌نظر سازمانی، یادگیری بر به‌دست آوردن سنت‌ها، دیدگاه‌ها، استراتژی‌ها و انتقال دادن دانش متمرکز است. در هر دو دیدگاه یادگیری با کشف، ابداع، تشخیص، خلاقیّت، کشف و تولید دانش جدید همراه است.

سازمان‌های یادگیرنده ضرورت عصر جدید پنج شنبه, 13 خرداد 1395 ساعت 17:35

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
بسیاری از کشورها و مجامع علمی، دانش را عامل مهم توسعه می‌دانند و بر آن تاکید می‌کنند و همان‌طور که بار‌ها اشاره شد، عصر جدید، عصر دانش است.