دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 14:30

با طرح این پرسش در مصاحبه های شغلی، شخصیت افراد را بشناسید

در تمامی سازمان ها میتوان افراد را در دو گروه قرار داد: یاری رسان و یاری طلب. یاری رسان ها افرادی هستند که زمان خود را در اختیار دیگران قرار می دهند و مشتاقند حتی به قیمت چشم پوشی از موفقیت خودشان، به همکار خود کمک کنند. یاری طلب ها کاملا بر عکس هستند. این افراد فقط در خدمت خودشان هستند و انرژی دیگران را نیز تحلیل می برند و آمادگی دارند برای کسب موفقیت مانع پیشرفت دیگران شوند.

قطعا به راحتی می توان حدس زد که کدامیک از این دو گروه برای سلامتی شرکت ها لازم است. اگر تعداد یاری طلب ها در سازمان زیاد باشد، مشکلات سازمان هم به همان اندازه زیاد خواهد بود. این افراد یاری رسان ها را تحت فشار قرار می دهند و در نهایت رفتار هایشان باعث می شود گروه یاری رسان نیز دست از کمک بکشد، چون دیگر دلیلی برای همراهی با سایرین پیدا نمی کند.

چرا وجود یاری رسان ها برای هر سازمانی ضروری است
 

آدام گرنت می گوید: یاری رسان ها معمولا خود را قربانی می کنند، اما با این کار به پیشرفت سازمان کمک می کنند. روانشناس سازمانی، آدام گرنت، اخیرا نتایج تحقیقات خود در خصوص بهترین روش افزایش بهره وری درسازمان ها را منتشر کرده است.

بر اساس این تحقیقات، گرنت اظهار می کند که هر چه افراد بیشتر به یکدیگر کمک کنند، دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران را راهنمایی کنند، عملکرد سازمان در مجموع بهتر خواهد بود. اثرات فرهنگ کمک به دیگران شامل سود بیشتر، رضایت مشتری، ماندگاری کارمندان و کاهش هزینه های عملیاتی خواهد بود.

و چگونه باید چنین فرهنگی ایجاد کنیم؟ باید یاری رسان ها را استخدام کنید و اینجاست که کار مشکل می شود.

تشخیص این دو گروه از هم در برخورد اول دشوار است
 

گرنت اذعان می کند که تشخیص یاری رسان ها و یاری طلب ها از یکدیگر در یک دیدار بسیار دشوار است. همه افراد سعی می کنند در جلسه مصاحبه بهترین رفتار را از خود نشان دهند و سعی می کنند به عنوان شخصیت یاری رسان ظاهر شوند. گرنت معتقد است که استخدام افراد بر اساس میزان مقبولیت آنها می تواند بسیار اشتباه باشد.

گرنت می گوید شخصیت های یاری رسانی که خیلی هم اهل توافق نیستند، کارمندانی هستند که در یک سازمان کمتر ارزش آنها دانسته می شود. این ها افرادی هستند که ممکن است ظاهری خشن داشته باشند، اما واقعا تمایل به کمک دارند. این افراد بهترین و موثرترین بازخوردها را ارایه می دهند که شاید هیچکس تمایلی به شنیدن آن نداشته باشد اما واقعیت این است که همه نیازمند شنیدن آن بازخوردها هستند.

اینکه یک فرد با سایرین توافق می کند همیشه به معنای یاری رسان بودن وی نیست. خیلی از یاری طلب ها نیز چنین شخصیتی دارند که به گفته گرنت جعلی است.
این افراد در مقابل شما رفتار خوبی با شما دارند اما از پشت به شما خنجر می زنند.

متاسفانه، معمولا خیلی دیر این افراد را می شناسیم، مگر اینکه به پاسخی که این فرد به این پرسش در زمان مصاحبه ارایه می دهد بیشتر دقت کنیم:

ممکن است نام 4 نفر که توانسته ای به بهبود حرفه شان کمک کنی را ذکر کنی؟

پاسخ این پرسش چگونه می تواند شخصیت فرد را نمایان کند
بنا بر تحقیقات گرنت، یاری رسان ها و یاری طلب ها پاسخ های کاملا متفاوتی به این پرسش ارایه می دهند. یاری طلب ها نام 4 نفر که به نظرشان نسبت به آنها از تاثیرگذاری بیشتری برخوردارند را ذکر می کنند؛ اسامی که شنیدنشان شما را تحت تاثیر قرار می دهد. دلیلش هم این است که شخصیت یاری طلب در چاپلوسی حد و مرز ندارد و از افراد پایین تر از خود به عنوان پلکان ترقی استفاده می کند. آنها به تاثیر گذاری، بیشتر از کمک به دیگران اهمیت می دهند و به همین دلیل هم به آنها یاری طلب می گویند.

یاری رسان ها، در مقابل، نام 4 نفر را ذکر می کنند که احتمالا هرگز به گوشتان نخورده است. افرادی که یا هم سطح آنها یا پایین تر از آنها هستند. علت هم این است که شخصیت یاری رسان برای موفقیت خودش به دیگران کمک نمی کند. آنها تمایل دارند به پیشرفت سایرین کمک کند.

و باید بپذیریم که با زیر نظر گرفتن رفتار افراد با گارسون رستوران یا راننده آژانس می توان به شخصیت وی پی برد.

 

منبع:تک شات

نظر دادن

ارسال نظر