سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 11:33

کاهش 4.3 میلیارد دلاری بدهی خارجی کشور در دولت یازدهم

عملکرد دولت یازدهم در تسویه بدهی های خارجی کشور از کاهش 4.3 میلیارد دلاری این بدهی ها در سه سال گذشته حکایت دارد.

نماگرهای اقتصادی مربوط به بهار 1395 که به تازگی بانک مرکزی آن را منتشر کرده است، نشان می دهد کل بدهی های خارجی کشور در پایان دوره یاد شده به هفت میلیارد و 571 میلیون دلار (7571 میلیون دلار) رسیده است.

از این رقم سهم بدهی های میان مدت و بلندمدت پنج میلیارد و 346 میلیون دلار و بدهی کوتاه مدت 2 میلیارد و 225 میلیون دلار بوده است.

اگر به این عدد مبلغ 2 میلیارد و 531 میلیون دلار مربوط به معوقات این بدهی ها را بیافزاییم، کل بدهی های خارجی کشور تا پایان خرداد ماه امسال 10 میلیارد و 102 میلیون دلار خواهد بود.

هر چند بزرگی این عدد قابل توجه است اما عملکرد دولت یازدهم در مقایسه با زمانی که زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفت، نشان می دهد با وجود کاهش درآمدهای نفتی در دو سال گذشته که زمانی قیمت هر بشکه نفت به 25 دلار تقلیل یافته بود، دولتمردان توانسته اند چهار میلیارد و 398 میلیون دلار از بدهی های خارجی کشور بکاهند.

مروری بر آمار نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه اول سال 1392 یعنی در پایان دولت دهم، خالی از لطف نیست زیرا نشان می دهد دولت قبل در چه شرایطی تراز پرداخت های خارجی را تحویل دولت یازدهم داده است.

بر اساس این آمار، دولت یازدهم زمانی که مسوولیت را تحویل گرفت، میزان بدهی خارجی دولت هفت میلیارد و 114 میلیون دلاربود که 679 میلیون دلار آن مربوط به بدهی های کوتاه مدت و 6 میلیارد و 434 میلیون دلار آن مربوط به بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده است.

تفکیک بدهی های خارجی به کوتاه مدت و بلندمدت براساس سررسید اولیه صورت گرفته است. با احتساب تعهدات بالقوه به مبلغ هفت میلیارد و 385 میلیون دلار کل بدهی ها و تعهدات خارجی کشور بر اساس سررسید در مقطع پایان خرداد ماه۹۲ معادل 14 میلیارد و 499 میلیون دلاراست.

این میزان بدهی در شرایطی تحویل دولت یازدهم شده بود که دولت های نهم و دهم دوران طلایی فروش نفت و درآمدهای نفتی تا سطح 800 میلیارد دلار را در اختیار داشتند.

به گزارش ایرنا، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود با عنوان « آمار جهانی بدهی 2017» بدهی خارجی ایران در سال 2015 را 6 میلیارد و 322 میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به سال پیش از اعمال تحریم ها علیه کشورمان (2011) نزدیک به 64 درصد کاهش نشان می دهد.

براساس این گزارش، بدهی خارجی ایران در سال 2011 معادل 17 میلیارد و 344 میلیون دلار بود که چهار میلیارد و 814 میلیون دلار آن بدهی بلندمدت، 10 میلیارد و 320 میلیون دلار آن بدهی کوتاه مدت و 2 میلیارد و 209 میلیون دلار آن بدهی به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است.

براساس این گزارش، در سال 2015 میزان بدهی بلندمدت خارجی کشورمان 2 میلیارد و 326 میلیون دلار، بدهی کوتاه مدت خارجی آن 2 میلیارد و 19 میلیون دلار و بدهی به سازمان های مالی بین المللی یک میلیارد و 976 میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش، نسبت بدهی خارجی به صادرات کشورمان نیز از 14 درصد در سال 2011 به 6 درصد در سال 2015 کاهش یافته است.

این گزارش نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی کشورمان را در سال 2015 ذکر نکرده، اما مقدار آن را در سال 2011 معادل 2.9 درصد اعلام کرده است.

ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.

بدهی خارجی به کل بدهی های یک کشور به وام دهندگان خارجی گفته می شود و می تواند شامل وام های دریافتی از بانک های خصوصی خارجی، دولت های دیگر و موسسه های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی خارجی باشد.

 

منبع: ایرنا

نظر دادن

ارسال نظر